8 expressions en anglès molt útils per sortir amb amics!

Expressions modernes en anglès per parlar com un nadiu quan surts amb els amics.out-on-the-town-expressions_block_4 out-on-the-town-expressions_block_2 out-on-the-town-expressions_block_3 out-on-the-town-expressions_block_5