Com redactar un bon Writing per l’examen oficial d’anglès. Aprèn a organitzar la redacció en anglès.