Guia per escriure un email formal en anglès

En aquesta guia fem un recull de les millors expressions per ser professional i amable en un email formal en anglès.