Concurs “Guanya 3 entrades pel cinema La Calandria per veure una película en anglès “