Guia per escriure un email formal en anglès

GUIA PER ESCRIURE UN EMAIL FORMAL EN ANGLÈS

Abans de pitjar el botó d’”enviar”, tots llegim el nostre email mil i un cops: és suficientment amable, professional i polite? Què tal les expressions, són les correctes? Fer-se aquestes preguntes és completament normal, i més si es tracta d’un email formal en anglès que hem d’enviar a l’estranger des de la nostra feina a Barcelona o rodalies. A AC Languages coneixem aquesta situació, i és per això que hem redactat aquesta guia per escriure un correu electrònic formal en anglès, per a que clicar “enviar” deixi de ser un suplici! Here we go!

 

LA SALUTACIÓ

1. SALUTACIÓ A UNA PERSONA CONCRETA

To whom it may concern,

A qui correspongui,

Dear Sir/Madam,

Estimat/da senyor/a,


2. SALUTACIÓ PRECISA

Dear Mr. Smith,

Estimat senyor Smith

Dear Miss Jordan, 

Estimada senyora Jordan (soltera)

Dear Mrs. Aniston, 

Estimada senyora Aniston (casada)

Dear Ms. Theroux, 

Estimada senyora Theroux (estat civil desconegut)

Dear Mathew,                  

Estimat Mathew,

Atenció! En anglès britànic no es posa un punt després de Ms, Mr o Mrs. En canvi, en anglès americà sí.

 

EL COS

1. UPS, VAIG TARD

Firstly, I would like to apologize for the delay of my response  

En primer lloc, voldria disculpar-me per la meva resposta tardana

2. LA MEVA PREGUNTA

I would like to make an inquiry about… 

M’agradaria fer una consulta respecte a…

I am writing to you because / I am contacting you because…

Em poso en contacte amb vostè (o amb tu) perquè…

Hey! Tot i que en espanyol diem “Contacto amb vostè” i no “Estic contactant amb vostè”, en anglès s’ha d’utilizar el present continous (-ing).

3. LA SEVA PREGUNTA

With regard to your inquiry…

Quant a la seva consulta…

Regarding your question about…

Quant a la seva pregunta sobre…

4. ERROR 404

I am not sure whether I have fully understood your mail                                           

No estic segura d’haver entès el seu email completament

I have not received the attached information that you mentioned in your last mail            

No he rebut la informació adjunta que mencionava en el seu darrer email

5. LAMENTACIONS

We regret that you are not satisfied with our product

Lamentem que no hagi quedat satisfet amb el nostre producte

We regret to lose you as a client                  

Lamentem perdre’l com a client

I regret to inform you that…                                                                                         

Lamento informar-lo de…

6. SOCORS

I would appreciate your help / your advice on this issue / your opinion on this issue

Agrairia la seva ajuda / el seu consell sobre aquest assumpte / la seva opinió sobre aquest assumpte

7. EHEM, INCÍS

I’m taking a moment to tell you about…

Aprofito l’avinentesa per comentar-te que…

Just a note to say that…

Només un apunt per dir que…

As we discussed yesterday / on the phone / earlier…

Tal com vam parlar ahir / per telèfon / abans…

És important utilitzar el verb “to discuss”, perquè significa que vau comentar alguna cosa en concret, mentre que “to talk” designa la conversa en general.

8. VINGA, QUEDEM

Please send me your availability                                                                                           

Si us plau, enviïm la seva disponibilitat

Please let me know if it suits you to meet at 4 pm  

Si us plau, digui’m si li va bé que ens veiem a les 16h

9. CONT@CTES

I have copied Mr Rodríguez on this mail / I have cc’ed Mr Rodríguez on this mail

He posat en còpia al senyor Rodríguez en aquest email


EL COMIAT

1. ARXIUS ADJUNTS

Please find attatched the requested documents

Adjunto els documents que se’m van demanar

2. PETICIONS, PETICIONS, PETICIONS

I would be grateful if you could send me a copy of…

Li agrairia que em fes arribar una còpia de…

Please acknowledge receipt of this mail

Justifico la recepció d’aquest email

3. PUC AJUDAR-LO

Please feel free to contact me if you need any further information

Si us plau, no dubti en posar-se en contacte amb mi per a més informació

If you require any further information, please do not hesitate to contact me

Si necessita més informació, si us plau, no dubti en contactar-me

4. GRÀCIES 🙂

Thank you so much in advance

Moltes gràcies d’avantmà

I appreciate your help / your attention / your quick reply / your understanding 

Agraeixo la seva ajuda / la seva atenció / la seva ràpida resposta / la seva comprensió

Thank you for sending through your CV to our company

Gràces per fer arribar el seu currículum a la nostra empresa

5. PERDÓ :/

I apologize for the delayed response

Disculpi la tardança

I apologize for any inconvenience

Disculpi les molèsties

6. ADÉU!

Kind regards

Salutacions

I look forward to hearing from you

Espero notícies seves

We look forward to working with you in the future

Esperem poder col·laborar amb vostè en un futur

Yours sincerely,

Cordialment,

Yours faithfully,

Atentament,

7. SENSE RESPOSTA 🙁

Just a gentle reminder that I am waiting for your reply    

Li escric per a recordar-li que estic a l’espera de la seva resposta

Nosaltres no volem quedar-nos sense la teva resposta i deixem oberta la capsa de comentaris per a que expliquis què t’ha semblat la nostra guia sobre com escriure un correu electrònic de treball en anglès! També pots compartir les teves expressions preferides per a escriure emails formals en anglès. Thank you! See you soon!