Informació sobre els efectes del coronavirus al centre AC School of English Masnou