class reading and uoe - AC languages

Vídeo Classe B2 First #6: READING AND USE OF ENGLISH

Overview de Reading & Use of English i Part 2

Benvingut/da a una vídeo classe més d’AC Acadèmia d’anglès! Si ets aquí, estàs estudiant per al nivell B2 First de Cambridge i estàs un pas més prop d’aconseguir el títol!

Aquesta vídeo classe pertany a un curs online gratis per a ajudar-te a preparar l’examen oficial de B2 First Cambridge des de casa. Subscriu-te i rep en el teu email gratis: les noves classes setmanals + accés gratis a classe EN DIRECTE (Sí LIVE!) cada dimecres per a practicar i interaccionar amb professors natius experts en B2 First.

En aquesta classe online començarem a treballar el Reading and Use of English del B2 First de Cambridge, la part de l’examen que més por sol donar als alumnes! Comencem amb alguns consells generals per a ajudar-te superar aquesta part de l’examen amb bona nota – o com diem en anglès – to pass the test with flying colours!

Reading i Use of English són els dos blocs en els quals es divideix aquest “paper”, i encara que es facin al mateix temps, són considerades dues competències diferents. Aquest paper de Reading & UoE, en total consisteix en 7 parts i té una durada d’1 hora 15 minuts.

En la següent taula aclarim quines parts d’aquest examen corresponen a exercicis de Reading i quines parts són exercicis de Use of English.

CompetÈncia PreguntEs de L’examen Focus
Reading Les preguntes 1, 5, 6 y 7. Són preguntes de comprensió lectora,
on a partir d’un fragment de text,
hauràs de respondre a preguntes de diferents
estils.
Use of English Les preguntes 2, 3 y 4.
Són preguntes que examinaran els teus
coneixements de gramàtica i vocabulari.

Si creus que encara no tens molt clar en què consisteix l’examen B2 First i vols repassar l’estructura general, et recomanem que et passis primer per la nostra vídeo classe ‘Getting started’ en la qual expliquem ràpidament totes les parts de l’examen i aclarim el que hauràs de fer en cadascuna d’elles.